Home / All Product / SLIDE RACKING SYSTEM, Mould-Diese Rack,

Shop

SLIDE RACKING SYSTEM, Mould-Diese Rack,

Category:

Description

SLIDE RACKING SHELVING MOULD &  DIES

ออกแบบสำหรับการวงสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ๆ เช่ย แม่พิมพ์ เครื่องจักร ฯลฯ สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า เพราะตัวชั้นสามรถเลื่อน  เข้า – ออกได้   และให้ความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบล็อคชั้นที่เหลือ

ในขณะขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของชั้นใดชั้นหนึ่ง

Top
error: Content is protected !!